Wydarzenia


Msza Święta z Papieżem Franciszkiem w PHOENIX PARK 26 Sierpień 2018

posted Aug 27, 2018, 12:32 PM by Krzysztof Przanowski   [ updated Aug 27, 2018, 12:40 PM ]


Wszystkim uczestnikom wyjazdu na wyjątkową Mszę świętą z udziałem papieża Franciszka do PHOENIX PARK W DUBLINIE w dniu 26 sierpnia 2018 roku składam serdeczne słowa podziękowań. Z naszego duszpasterstwa uczestniczyły 72 osoby. Wspólne bycie razem, modlitwa za rodziny i jedność z następcą Św. Piotra dały niezapomniane przeżycie oraz piękne świadectwo naszej polskiej społeczności. Bóg zapłać wszystkim dorosłym,, dzieciom i młodzieży za dar pielgrzymiej drogi, modlitwy za rodziny i świadectwo jedności kościoła, który my wszyscy ochrzczeni tworzymy i budujemy. Niech Święta rodzina z Nazaretu czuwa nad naszymi wspólnotami domowymi i wyprasza potrzebne łaski na nowy czas.


PIELGRZYMKA NA GÓRĘ ŚW. PATRYKA

posted Jul 6, 2018, 2:37 AM by Krzysztof Przanowski   [ updated Jul 22, 2018, 4:29 AM ]

Dziękuję wszystkim za udział w pielgrzymce na Górę Św. Patryka. Bóg dał nam dobrą pogodę a przede wszystkim dar wspólnoty i modlitwy w naszych osobistych intencjach. Bóg zapłać za dar pięknej obecności i piękne świadectwo budowania relacji z Bogiem  i bliźnimi. Ponadto wspólnota Irlandzka tutaj z Athlone składa naszej polskiej społeczności podziękowanie za wspólne pielgrzymowanie i dar integracji oraz modlitwy i bycie razem w czasie pielgrzymiej drogi. 

Bóg zapłać za obecność i wspólną modlitwę,

Ks. Krzysztof Przanowski

 

 

MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI I KOMUNIJNYCH ATHLONE

posted May 30, 2018, 2:44 PM by Krzysztof Przanowski   [ updated Jun 23, 2018, 12:20 PM ]


Serdecznie dziękuję wszystkim za obecność i wspólną modlitwę wraz z dziećmi I komunijnymi.
Ks. Krzysztof Przanowski - Duszpasterz


Kontakt w sprawie zdjęć:
Piotr - 0879800588


PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ MARZEC 2019 ROKU

posted May 19, 2018, 5:55 AM by Krzysztof Przanowski   [ updated Aug 29, 2018, 1:18 PM ]

DUSZPASTERSTWO POLSKIE zaprasza do udziału w wyjątkowej PIELGRZYMCE DO ZIEMI ŚWIĘTEJ, która odbędzie w dniach od 18 do 25 Marca 2019 roku.

PIELGRZYMKĘ PRZYGOTOWUJE W CAŁOŚCI DLA NASZEGO DUSZPASTERSTWA BIURO PODRÓŻY MISJA TRAVEL

OSTATECZNY TERMIN ZAPISU NA PIELGRZYMKĘ MIJA 10 WRZEŚNIA 2018.PIELGRZYMMKA DO LOURDES - 21 - 24 KWIETNIA 2018

posted Mar 3, 2018, 4:21 AM by Krzysztof Przanowski   [ updated May 5, 2018, 5:26 AM ]

3. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom pielgrzymki do Lourdes za piękną postawę świadectwa wiary i ducha rozmodlenia. Bóg zapłać za uczestnictwo w pielgrzymce oraz piękną dojrzałą postawę budowania wspólnoty pielgrzymkowej. Modlitwą otaczaliśmy nasze polskie rodziny, naszą emigracyjną społeczność oraz chorych z naszego duszpasterstwa i tych którym obiecaliśmy modlitwę. W tym roku mija 160 lat od objawień Matki Bożej w Lourdes. Bogu niech będą dzięki za nasz czas bezpiecznej i pięknej pielgrzymki do tego wyjątkowego Maryjnego Sanktuarium Europy.


KONKURS NA NAJPIENIEJSZY ŚWIĄTECZNY RYSUNEK

posted Nov 11, 2017, 7:01 AM by Krzysztof Przanowski   [ updated Nov 11, 2017, 7:09 AM ]

DUSZPASTSRETWO W ATHLONE ogłasza konkurs dla dzieci do lat 15 na najpiękniejszy świąteczny rysunek wykonany techniką dowolną i w dowolnej wielkości. Przygotowany rysunek podpisany na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz z podaniem wieku należy przynieść do Kościoła lub kancelarii w Athlone do dnia 03 Grudnia 2017 r. do godz. 20.00 (7.00 PM). Najładniejsze prace zostaną wywieszone przy ołtarzu. W niedzielę 10 Grudnia spośród wszystkich uczestników konkursu zostaną wylosowane nagrody niespodzianki.

Zapraszam serdecznie do udziału w konkursie na najpiękniejszy świąteczny rysunek. Termin oddania prac - 03 Grudnia 2017 r. godz. 7.00 pm ( 19.00)

Ks. Krzysztof Przanowski oraz wspólnota duszpasterstwa polskiego w Athlone.

DZIEŃ WSPÓLNOTY KOSCIOŁA DOMOWEGO

posted Sep 2, 2017, 2:11 PM by Krzysztof Przanowski   [ updated Dec 12, 2017, 2:26 PM ]

Z całego serca dziękuję wszystkim Wam drodzy rodacy za tak piękne zaangażowanie w spotkanie kręgów Kościoła Domowego, którego byliśmy gospodarzami w dniu wczorajszym w Longford. Był to piękny czas naszej pięknej wspólnoty i naszych wspólnych działań. Dziękuję tak wielu z Was, za dar wspólnego pięknego przyjęcia przybyłych rodzin do nas i otoczenia ich troską i naszą pomocą.

  Daliśmy piękne świadectwo o naszej wspólnocie polskiej a także jak uczy nas Jezus daliśmy nasz czas na miłość i nasze ręce i serca gotowe do pomocy a to w ostatecznym rozrachunku liczy się najbardziej. Bóg zapłać za ten dar i tak piękną i wyjątkową atmosferę modlitwy i dzielenia się sobą z innymi.

Nadmienię tylko w skrócie, że ponad 30 osób zaangażowanych było w różne dzieła: służbę porządkową, pomoc w przygotowaniu ciasta, kanapek, kawy, herbaty, opiece nad starszymi dziećmi.. Nie sposób wymienić wszystkich z imienia. Bóg wie wszystko a ja jako duszpasterz dziękuję Wam drodzy rodacy za takie wyjątkowe piękne wspólne dzieło przygotowania tego wydarzenia. W spotkaniu brało udział 120 osób dorosłych i blisko 130 dzieci. Bóg zapłać jeszcze raz za wyjątkową Waszą pomoc i dar serc.


PIELGRZYMKA NA GÓRĘ ŚW. PATRYKA

posted Jul 6, 2017, 3:52 PM by Krzysztof Przanowski   [ updated Dec 12, 2017, 2:28 PM ]

Składam serdeczne słowa podziękowań za obecność w dniu wczorajszym na naszej 4 już pielgrzymce na górę Św. Patryka. Uczestniczyło wspólnie z różnych miejsc naszych placówek duszpasterskich blisko 50 osób. Bóg zapłać za ten trud drogi na górę, podejmowanie pielgrzymiej drogi i wspólne zawierzenie naszej emigracyjnej drogi wstawiennictwu Św. Patryka - patrona Irlandii. Najliczniejszą grupą pielgrzymkową stanowili pielgrzymi z Longford.


PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W KNOCK

posted May 20, 2017, 2:57 PM by Krzysztof Przanowski   [ updated Dec 12, 2017, 2:20 PM ]

 
 

 
 


Bóg zapłać wszystkim z naszego duszpasterstwa za udział w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej w Knock.

Z naszego duszpasterstwa uczestniczyło blisko 40 osób.

Najliczniejszą grupą byli pielgrzymi z Longford. Bóg zapłać za świadectwo wiary i budowanie wspólnoty serc i ducha w czasie pielgrzymiej drogi.

Ks. Krzysztof - Duszpasterz Polaków w Diecezji

PIELGRZYMKA DO WŁOCH - SLADAMI ŚWIĘTYCH KOŚCIOŁA

posted Oct 12, 2016, 1:04 PM by Krzysztof Przanowski   [ updated Aug 27, 2018, 12:36 PM ]

Z całego serca składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy podjęli trud pielgrzymki Śladami Świętych Kościoła do Włoch. Dziękuję wszystkim uczestnikom za piękną postawę serc rozmodlonych i otwartych na Boga, który nas umacnia dających świętych i błogosławionych świadków Królestwa Bożego.
W naszej pielgrzymce uczestniczyło 48 osób. Dziękuję wszystkim, za kolejny czas budowania pięknej wspólnoty z Bogiem i tymi, których On stawia obok nas. Niech kolejne nasze doświadczenie piękna wspólnoty, która ufa i wierzy Bogu będzie umocnieniem naszych serc i daje siłę do życia pełnego wewnętrznego piękna i radości.
 
 

1-10 of 16