Sakrament Małżeństwa

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na:

·         dobro małżonków

·         na zrodzenie i wychowywanie potomstwa.

Małżeństwo zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność na drodze do życia wiecznego.

Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

Do istotnych cech (przymiotów) małżeństwa należy:

·         jedność,

·         nierozerwalność,

·         otwartość na przyjęcie dzieci.

NAUKI PRZYGOTOWUJĄCE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA ODBYWJĄ SIĘ RAZ W ROKU W ATHLONE W CZASIE WIELKIEGO POSTU.

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRZY KOLEJNE SOBOTY OD GODZ. 15.00 DO GODZ. 17.30 NA SALI OBOK KOŚCIOŁA ST. MARY'S W ATHLONE, CO. WESTMEATH.

OSOBY PLANUJĄCE ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI POWINNY UCZESTNICZYĆ W ORGANIZOWANYCH NAUKACH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W KOŚCIELE KATOLICKIM.

*************************************************************

  

 *****************************************************************

Dokumenty potrzebne do sporządzenia Protokołu Małżeństwa w Irlandii

(ślub organizowany jest w Polsce a dokumenty są organizowane tutaj w Irlandii)

 

1.      Świadectwo Chrztu Świętegoważne 6 miesięcy

2.      Świadectwo Bierzmowania – zazwyczaj jest adnotacja na świadectwie chrztu Św. W razie jej braku należy udać się do parafii, gdzie był przyjęty Sakrament Bierzmowania.

3.      W niektórych, szczególnych sytuacjach zawierany jest Sakrament Małżeństwa bez przyjętego Bierzmowania.

4.      Oświadczenie rodziny (rodziców lub rodzeństwa narzeczonych) Pisemne potwierdzenie o nie zawarciu małżeństwa w Polsce. Dokument ten zastępuje polskie zapowiedzi i jest konieczny przy spisaniu dokumentów w Irlandii. Wzór dostępny jest w kancelarii duszpasterstwa polskiego w Athlone, St. Mary's Presbytery.  

5.      Letter of Freedom. Dokument ten wystawia parafia, w której obecnie zamieszkują narzeczeni – parafia Irlandzka. Jest to potwierdzenie, że tutaj w Irlandii nie został zawarty sakrament małżeństwa. Należy o ten dokument poprosić parafię, na terenie której obecnie mieszkają narzeczeni.

6.      Świadectwo Katechizacji Przedmałżeńskiej. Katechizacja ta jest dostępna także w instytucjach Irlandzkich, które prowadzą takie przygotowanie. Polski Kurs Małżeński zawiera także nauki poradnictwa rodzinnego, które są wymagane w Polsce do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Warto pamiętać.

·         Należy odpowiednio wcześniej sporządzić protokół małżeński, który zostaje następnie wysłany drogą pocztową do Polski (ok. 2 miesiące przed datą ślubu).

·         Istnieje także możliwość spisania protokołu małżeńskiego w Polsce i wówczas należy indywidualnie ustalić szczegóły związane z datą przygotowania niezbędnych dokumentów do zawarcia małżeństwa w Parafii, gdzie będzie zawierany Sakrament Małżeństwa.  

·         Należy posiadać dane przy spisaniu protokołu małżeńskiego:

·         adres Diecezji w Polsce, adres Parafii w Polsce, gdzie jest sakrament małżeństwa, imię i nazwisko Księdza Proboszcza Parafii, w której będzie zawierany ślub; (imię i nazwisko księdza, który będzie odprawiał Mszę Św. ślubną – gdy jest to wcześniej ustalone, np. ksiądz znany lub z rodziny),

·         dane świadków i ich adresy zamieszkania.

·         Protokół Małżeński jest spisywany w kancelarii parafii ( obecnie jest to Athlone, St. Mary’s Church, Co. Westmeath, Ireland)

·         W Polsce należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i otrzymane dokumenty przekazać Księdzu Proboszczowi w Parafii, w której będzie zawierany Związek Małżeński.

(dokument z Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce -  jest on ważny 6 miesięcy ).

·         Zawsze można otrzymać wszystkie niezbędne informacje dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa w zakrystii po każdej mszy świętej w jęz. polskim