OgłoszeniaDuszpasterstwo Polskie St. Mary’s Church, Athlone

Polish Community St. Mary’s Church, Athlone

 

Z powodu ważnej sprawy rodzinnej nie będzie spowiedzi w jęz. polskim w:

ST. MARY'S CHURCH, ATHLONE W DNIACH 20 i 21 GRUDNIA 2018 ROKU

POLSKA MSZA ŚWIĘTA W ATHLONE BĘDZIE W NIEDZIELĘ

23 GRUDNIA - GODZ. 4.00 PM (16.00)

Spowiedź św. od godz. 3.30 PM (15.30) 

 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

UROCZYSTA PASTERKA - 24 GRUDNIA 2018 r. godz. 23.00

MIDNIGHT POLISH MASS -24th DECEMBER 2018 AT 11.00 PM

 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO SZCZEPANA

POLSKA MSZA ŚWIĘTA W:

ST. MEL'S CATHEDRAL W LONGFORD

26 GRUDNIA 2018 ROKU -  GODZ. 12.30 (12.30 PM)

ATHLONE - GODZ. 4.00 pm (16.00)

********

NIE BĘDZIE POLSKIEJ MSZY ŚWIĘTEJ W:

 BALLYMAHON - 23 GRUDNIA 2018 ROKU - GODZ. 1.00 PM (13.00)

********

  LONGFORD - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

 25 GRUDNIA 2018 ROKU - GODZ. 5.00 PM (17.00)

CARRICK-ON-SHANNON - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

25 GRUDNIA 2018 ROKU - GODZ. 2.00 PM (14.00)

*********

  W UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI  - NOWY ROK

01.01.2019 ROKU W ATHLONE

***********

 

Fr. Krzysztof Przanowski - 0862586603 / www.duszpasterstwowathlone.org

Duszpasterz Polaków w Diecezji. ( Polish Chaplaincy in Diocese)

***************************************************

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - BALLYMAHON / ATHLONE

09 GRUDNIA 2018 ROKU

1. Dziś 2 Niedziela Adwentu  - czasu czuwania i oczekiwania na przyjście Chrystusa zarówno w czasie najbliższych świąt oraz na końcu czasów. Niech Adwent uczy nas czuwania nad sprawami naszego życia i naszej drogi przygotowywania Bogu miejsca w naszych sercach.

2. Pobłogosławione na początku mszy świętej opłatki wigilijne są dostępne w zakrystii po mszy świętej. Za opłatki składamy ofiarę za ich zakup i przywiezienie z Polski. Bóg zapłać za ten dar.

TYLKO BALLYMAHON_____________________________________________

3. Składam serdeczne słowa podziękowań tym wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym jubileuszu 10 lat duszpasterstwa polskiego w Diecezji. Bardzo dziękuję za znaleziony czas oraz dar pomocy i piękne świadectwo dane wspólnocie Irlandzkiej przez naszą polską społeczność. Słowa wdzięczności składam także dla Sławka Kazek, który w czasie naszego jubileuszu przygotował i przedstawił w jęz. polskim oraz angielskim piękną prezentację o naszej polskiej historii i kulturze. Dziękuję także wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy przygotowaniu naszego poczęstunku. Bóg zapłać za dar jedności i wspólnoty jaki znów mogliśmy razem przeżywać. W styczniu będą dostępne zdjęcia przygotowane w formie małego albumu z naszej jubileuszowej uroczystości. Szczegóły dotyczące zakupu zdjęć będą podane w przyszłości.

4. Kolejna Polska Msza święta będzie za dwa tygodnie 23 Grudnia:

·         BALLYMAHON - 1.00 PM (13.00)

·         ATHLONE - 4.00 PM (16.00)

Spowiedź będzie 30 minut przed mszą i w czasie mszy świętej

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA W ATHLONE PRZED ŚWIĘTAMI ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:

- CZWARTEK - 20 Grudnia  - godz. od 5.00 do 06.00 PM ( 17.00 - 18.00)

- PIĄTEK 21 Grudnia - od 5.00 do 06.00 PM ( 17.00 - 18.00)

- NIEDZIELA 23 Grudnia - od godz. 3.30 PM ( 15.30) i w czasie mszy świętej.

Wszystkie szczegółu są na stronie internetowej: www.duszpasterstwowathlone.org

W CZASIE ŚWIĄT SPOWIEDZI NIE BĘDZIE

5. UROCZYSTA PASTERKA W JĘZ. POLSKIM TRADYCYNIE BĘDZIE W ATHLONE -

24 GRUDNIA - GODZ. 11.00 PM (23.00)

6. Bóg zapłać za dzisiejszą obecność i dar wspólnej modlitwy.

7. BALLYMAHON - SŁODKI UPOMINEK DLA DZIECI

TYLKO ATHLONE -  MIKOŁAJOWE SPOTKANIE DLA DZIECI

Bóg zapłać jeszcze raz  wszystkim darczyńcom, którzy pomogli w przygotowaniu tego dzieła i dzięki takim sercom już po raz 5 nasze Mikołajowe Spotkanie dla dzieci może zaistnieć i dawać radość najmłodszym.. Z serca wszystkim dziękuję i zapewniam o mojej modlitwie i pamięci. Bóg zapłać.  

 

Film z YouTube

******************************************************************

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE -CARRICK-ON-SHANNON / LONGFORD

02 GRUDNIA 2018 ROKU

1.  Dziś  rozpoczyna się adwent i Nowy Rok w liturgii Kościoła. Niech adwentowy czas prowadzi nas poprzez pogłębioną modlitwę i odbytą spowiedź do dobrych  Świąt Bożego Narodzenia.

2. Opłatki wigilijne jak zwykłe będą poświęcone na zakończenie mszy świętej i będą do nabycia tutaj przy ołtarzu. Za opłatki składamy dobrowolną ofiarę za ich zakup i przywóz z Polski.

3.  Składam serdeczne słowa podziękowań tym wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym jubileuszu 10 lat duszpasterstwa polskiego w Diecezji. Bardzo dziękuję za znaleziony czas oraz dar pomocy i piękne świadectwo dane wspólnocie Irlandzkiej przez naszą polską społeczność. Bóg zapłać za dar jedności i wspólnoty jaki znów mogliśmy razem przeżywać.

Słowa podziękowań kieruję do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania naszej uroczystości. Bóg zapłać za oprawę liturgiczną mszy świętej, ministrantom, dzieciom i młodzieży za dar obecności i świadectwo wiary, przygotowanie poczęstunku i pomoc w przygotowaniu sali na naszą uroczystość. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu i dali świadectwo wiary. Otrzymałem bardzo piękne świadectwo od naszego Biskupa, który dziękował nam za taką wyjątkową liturgię i pięknie przygotowany jubileusz duszpasterstwa. Bóg zapłać szczególnie wspólnocie z Longford za dar zaangażowania i wspólnego dzieła, które dało nam wspólną modlitwę dziękczynną i dar budowania wspólnoty naszej emigracyjnej społeczności.

W styczniu będą dostępne zdjęcia przygotowane w formie małego albumu z naszej jubileuszowej uroczystości. Szczegóły dotyczące zakupu zdjęć będą podane w przyszłości.

TYLKO CARRICK-ON-SHANNON____________________________________________________

4. Kolejna Polska Msza święta będzie:

16 GRUDNIA W CARRICK-ON-SHANNON - GODZ. 2.00 PM (14.00)

W tym dniu odbędzie się po raz kolejny nasze Mikołajowe spotkanie dla dzieci. Celem tej akcji jest przybliżenie dzieciom postaci dobrego i świętego Biskupa oraz danie im małego upominku. Zapraszam serdecznie wszystkie dzieci do udziału w naszej polskiej modlitwie w tym dniu. Gdyby były osoby pragnące wspomóc naszą akcję poprzez dar słodyczy lub jakąś drobną ofiarę na ten cel to proszę o kontakt ze mną w najbliższym czasie.  

TYLKO LONGFORD _______________________________________________________________

Z powodu Koncertu Kolęd w Longford  nie będzie polskiej mszy świętej w niedzielę 16 Grudnia.

Polska Msza Święta odbędzie się natomiast w SOBOTĘ 22 GRUDNIA - GODZ. 5.00 PM (17.00)

Spowiedź będzie od godz. 16.00 i w czasie mszy świętej.

Szczegóły są zawsze dostępne na stronie internetowej: www.duszpasterstwowathlone.org

W czasie świąt tutaj w Longford są jeszcze wolne intencje mszy świętej.

8. Bóg zapłać drodzy rodacy za dzisiejszą obecność i dar wspólnej modlitwy oraz piękne świadectwo wiary.  Szczęść Boże Ks. Krzysztof Przanowski  ( Duszpasterz Polaków w Diecezji)

* MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA*

Film z YouTube


********************************************************************

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE -BALLYMAHON / ATHLONE

25 LISTOPAD 2018 ROKU

1. Dziś UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. Niech Jezus Chrystus króluje w naszych rodzinach i wspólnotach w naszej emigracyjnej drodze życia.

2.  Za tydzień rozpoczyna się adwent - radosny czas oczekiwania na przyjście Mesjasza. Niech ten czas prowadzi nas poprzez pogłębioną modlitwę i odbytą spowiedź do dobrych  Świąt Bożego Narodzenia.

3.  Składam serdeczne słowa podziękowań tym wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym jubileuszu 10 lat duszpasterstwa polskiego w Diecezji oraz pomogli w przygotowaniu poczęstunku. Bardzo dziękuję za znaleziony czas oraz dar pomocy i piękne świadectwo dane wspólnocie Irlandzkiej przez naszą polską społeczność. Bóg zapłać za dar jedności i wspólnoty jaki znów mogliśmy razem przeżywać.

4. Kolejna Polska Msza święta będzie 09 GRUDNIA:

·         BALLYMAHON - GODZ. 1.00 PM (13.00)

·         ATHLONE - GODZ. 4.00 PM (16.00)

Spowiedź odbywa się 30 minut przed mszą świętą. Szczegóły są zawsze na stronie internetowej: www.duszpasterstwowathlone.org

5. Tradycyjnie już kilku lat Duszpasterstwo Polskie organizuje Mikołajowe Spotkanie dla dzieci. Celem tej akcji jest obdarzenie dzieci paczkami z okazji święta Świętego Mikołaja - dobrego Biskupa i promowanie wśród naszej polskiej społeczności dobrych dzieł miłości, jedności i solidarności z innymi.  Proszę zatem o wsparcie naszego dzieła poprzez dobrowolną ofiarę materialną złożoną na ten cel lub zakupienie jakichś słodyczy i przyniesienie ich do kancelarii parafialnej do dnia 07 Grudnia.

MIKOŁAJOWE SPOTKANIE DLA DZIECI ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 09 GRUDNIA - NA MSZY ŚW. O GODZ. 4.00 PM (16.00)

W tym dniu msza święta będzie sprawowana za wszystkich darczyńców, którzy wsparli to nasze dzieło. Bóg zapłać za wszelką pomoc i dar naszych serc dający dzieciom radość i promujący postawę dobrego i świętego Biskupa.  

6. Bóg zapłać Ks. Tadeuszowi za dzisiejszą obecność wśród nas i modlitwę z naszą polską społecznością.

8. Bóg zapłać drodzy rodacy za dzisiejszą obecność i dar wspólnej modlitwy oraz piękne świadectwo wiary.

Szczęść Boże Ks. Krzysztof Przanowski 

( Duszpasterz Polaków w Diecezji)

* MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA*

 

BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W NASZYM

JUBILEUSZU 10 LAT DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W DIECEZJI

18 LISTOPAD 2018 ROKU GODZ. 5.00 PM (17.00) ORAZ DAR POMOCY PRZY

PRZYGOTOWANIU POCZĘSTUNKU

 

*********************************************************************

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE -BALLYMAHON / ATHLONE

11 LISTOPAD 2018 ROKU

1. Dziś 32 niedziela zwykła  ciągu roku

2. Dziś przeżywamy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Modlimy się dziś także za naszych bohaterów narodowych, którzy oddali życie za nasza wolność oraz prosimy Boga, Maryję i świętych o opiekę nad naszym polskim narodem. Zachęcam, abyśmy dziś w indywidualnej modlitwie pomodlili się za naszą Ojczyznę - Polskę.

3. Miesiąc Listopad to  szczególny czas, w którym pamiętamy o modlitwie za naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy proszę o modlitwie za tych, którzy odchodzą z naszych wspólnot domowych i rodzinnych. Pamiętajmy także o ofierze mszy świętej zamówionej w ich intencji.

3. W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ 18 LISTOPADA BĘDZIEMY PRZEŻYWAĆ W NASZYM DUSZPASTERSTWIE NASZ PIERWSZY JUBILEUSZ- 10 LAT DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W NASZEJ DIECEZJI.

W związku z tym wydarzeniem uroczystą mszę świętą odprawi nasz Biskup Francis Dufy w St. Mel's Cathedral w Longford, o godz. 5.00 PM (17.00). Po mszy świętej odbędzie się wspólne integracyjne spotkanie w Family Centre w Longford. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu i naszym polskim święcie. Dziękuję wszystkim, którzy zadeklarowali swoją pomoc w upieczeniu ciasta czy zrobieniu sałatki na to nasze spotkanie. Proszę o przywiezienie przygotowanych rzeczy przed mszą świętą do Family Centre. Tam będą osoby, które przygotują wszystko, aby było gotowe na spotkanie po mszy świętej. Jeszcze raz zapraszam do bycia razem w tym dniu i naszym wspólnym polskim święcie.

NIEDZIELA 18 LISTOPADA - GODZ. 5.00 PM (17.00)

LONGFORD ST. MEL'S CATHEDRAL & FAMILY CENTRE.

4. Kolejna Polska Msza święta będzie:

·         ATHLONE - 25 LISTOPAD - GODZ. 4.00 PM (16.00)

·         BALLYMAHON - 09 GRUDNIA - GODZ. 1.00 PM (13.00)

Spowiedź odbywa się 30 minut przed mszą świętą. Szczegóły są zawsze na stronie internetowej: www.duszpasterstwowathlone.org

 

TYLKO ATHLONE ________________________________________________________________

MIKOŁAJOWE SPOTKANIE DLA DZIECI

5. Tradycyjnie już wielu lat Duszpasterstwo Polskie organizuje Mikołajowe Spotkanie dla dzieci. Celem tej akcji jest wspólna nasza troska o dobro dla dzieci i nasze wspólne podejmowanie pięknych dzieł dla innych. Proszę zatem o wsparcie materialne naszego dzieła poprzez dobrowolną ofiarę na ten cel lub zakupienie jakichś słodyczy i przyniesienie ich do kancelarii parafialnej. Każda pomoc jest cenna i pozwala nam przygotować paczki dla dzieci oraz przybliżyć im postać Św. Biskupa - Pasterza i świadka dobroci dla innych. Ta akcja to także dla nas dorosłych okazja dzielenia się sercem. Gdy zabraknie w nas takich dobrych dzieł będzie niestety coraz bardziej brakować miłości.

MIKOŁAJOWE SPOTKANIE DLA DZIECI ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 09 GRUDNIA - NA MSZY ŚW. O GODZ. 4.00 PM (16.00)

W tym dniu msza święta będzie sprawowana za wszystkich darczyńców, którzy wsparli to nasze dzieło. Bóg zapłać za wszelką pomoc i zaangażowanie. 

8. Bóg zapłać drodzy rodacy za dzisiejszą obecność i dar wspólnej modlitwy oraz piękne świadectwo wiary.

Szczęść Boże Ks. Krzysztof Przanowski 

( Duszpasterz Polaków w Diecezji)

* MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA*

* MODLITWA ZA NASZĄ OJCZYZNĘ*


Film z YouTube


*****************************************************************

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE -CARRICK-ON-SHANNON / LONGFORD -

04 LISTOPAD 2018

1. Dziś 31 niedziela zwykła w ciągu roku.  

2. Miesiąc Listopad to  szczególny czas, w którym pamiętamy o modlitwie za naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy proszę o modlitwie za tych, którzy odchodzą z naszych wspólnot domowych i rodzinnych. Pamiętajmy także o ofierze mszy świętej zamówionej w ich intencji. Wierzymy w świętych obcowanie a więc w naszą pomoc zmarłym ofiarowaną naszymi modlitwami oraz pomoc zmarłych, którzy są już zbawieni i z nieba wypraszają nam potrzebne łaski.

3. W NIEDZIELĘ 18 LISTOPADA BEDZIEMY PRZEŻYWAĆ W NASZYM DUSZPASTERSTWIE NASZ PIERWSZY JUBILEUSZ- 10 LAT DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W NASZEJ DIECEZJI.

W związku z tym wydarzeniem uroczystą mszę świętą odprawi nasz Biskup Francis Dufy w St. Mel's Cathedral w Longford, o godz. 5.00 PM ( 17.00). Po mszy świętej odbędzie się wspólne integracyjne spotkanie w Family Centre w Longford. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu i naszym polskim święcie. Dziękuję wszystkim, którzy zadeklarowali swoją pomoc w upieczeniu ciasta czy zrobieniu sałatki na to nasze spotkanie. Proszę o przywiezienie przygotowanych rzeczy przed mszą świętą do Family Centre około godz. 16.30.  Osoby, które chcą jeszcze coś przygotować na naszą wspólną uroczystość proszę o kontakt ze mną do dnia 11 listopada. Bóg zapłać za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego wyjątkowego wydarzenia.

W NIEDZIELĘ 18 LISTOPADA POLSKA MSZA ŚWIĘTA TYLKO W LONGFORD - ST. MEL'S CATHEDRAL CHURCH - GODZ. 5.00 PM (17.00)

4. KOLEJNA POLSKA MSZA ŚWIĘTA W CARRICK-ON-SHANNON BĘDZIE:

·         2 GRUDNIA - GODZ. 2.00 PM (14.00)

·         LONGFORD - GODZ. 5.00 PM (17.00)

Spowiedź odbywa się 30 minut przed mszą świętą.

Szczegóły są na stronie: www.duszpasterstwowathlone.org

4. W Carrick-on-Shannon i w Longford zostało zebranych 558, 80 euro na pomoc w dalszym leczeniu Romka Bagińskiego - naszego rodaka z Drumshanbo. Bóg zapłać za ten dar serca i naszą polską solidarność. Rodzina Romka serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom oraz zapewnia o pamięci w modlitwie.

5. Bóg zapłać drodzy rodacy za dzisiejszą obecność i dar wspólnej modlitwy oraz piękne świadectwo wiary.

Szczęść Boże Ks. Krzysztof Przanowski 

( Duszpasterz Polaków w Diecezji)

 

* MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA*

Film z YouTube

 


******************************************************************

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - ATHLONE  

                                                        28 PAŹDZIERNIK 2018

1. Dziś 30 niedziela zwykła w ciągu roku.  

2. Zapraszam do pozostania po mszy świętej aby uczestniczyć we wspólnej modlitwie różańcowej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie za nasze rodziny i za naszą polską emigracyjną wspólnotę.

3. Zbliża się miesiąc listopad w którym szczególnie pamiętamy o modlitwie za naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy proszę o modlitwie za tych, którzy odchodzą z naszych wspólnot domowych i rodzinnych. Pamiętajmy także o ofierze mszy świętej zamówionej w ich intencji. Wierzymy w świętych obcowanie a więc w naszą pomoc zmarłym ofiarowaną naszymi modlitwami oraz pomoc zmarłych, którzy są już zbawieni i z nieba wypraszają nam potrzebne łaski.

3. Kolejna Polska msza święta tutaj w Athlone będzie w:

·         UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - 1 LISTOPADA - GODZ. 6.00 PM (18.00)

·         W SOBOTĘ 03 LISTOPADA O GODZ. 3.00 PM (15.00) Polska msza święta sprawowana przez Kapelana Koła łowieckiego w Irlandii. Serdecznie na tę mszę świętą zapraszam.  

·         DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA - 11 LISTOPADA - GODZ. 4.00 PM (16.00)

 Wszystkie szczegóły są na stronie internetowej: www.duszpasterstwowathlone.org

____________________________________________________________________________________

4. W NIEDZIELĘ 18 LISTOPADA BEDZIEMY PRZEŻYWAĆ W NASZYM DUSZPASTERSTWIE NASZ PIERWSZY JUBILEUSZ- 10 LAT DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W NASZEJ DIECEZJI.

W związku z tym wydarzeniem uroczystą mszę świętą odprawi nasz Biskup Francis Dufy w St. Mel's Cathedral w Longford, o godz. 5.00 PM ( 17.00). Po mszy świętej odbędzie się wspólne integracyjne spotkanie w Family Centre w Longford. Serdecznie wszystkich zapraszam w tym dniu do bycia razem i wspólnej modlitwy. Proszę także o pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości. Wraz z innymi duszpasterskimi ośrodkami będziemy przygotowywać wspólny posiłek, kanapki, ciasto, sałatki itd. Proszę więc o kontakt ze mną najpóźniej do dnia 11 listopada w sprawie zaangażowania się w pomoc w organizacji tego wydarzenia i przygotowanie tego spotkania. Potrzebna jest pomoc osób, które upieką ciasto, inne z kolei zrobią jakąś sałatkę, kanapki itd. Bycie razem to budowanie wspólnoty serc i ducha. Proszę więc o pomoc i wsparcie w tym dziele a przede wszystkim o obecność na naszym jubileuszu duszpasterstwa.

Zaplanujmy proszę nasze uczestnictwo w tym wydarzeniu i tym spotkaniu naszej polskiej społeczności wraz z Biskupem naszej Diecezji i innymi księżmi irlandzkimi gdzie są polskie msze święte. Proszę o zaangażowanie w ten nasz pierwszy szczególny jubileusz duszpasterstwa.  JUBILEUSZ 10 - LECIA DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W DIECEZJI

 18 LISTOPADA -  GODZ. 5.00 PM - LONGFORD ST. MEL'S CATHEDRAL CHURCH & FAMILY CENTRE.

______________________________________________________________________________________

5. Wczoraj odbyła się msza święta za zmarłą Beatę Góral - lat 48. Bóg zapłać wszystkim za obecnośdar modlitwy za zmarłą nagle naszą rodaczkę.

8. Bóg zapłać drodzy rodacy za dzisiejszą obecność i dar wspólnej modlitwy oraz piękne świadectwo wiary.

Szczęść Boże Ks. Krzysztof Przanowski 

( Duszpasterz Polaków w Diecezji)

* MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA*

________________________________________________________________________

* MODLITWA RÓŻAŃCOWA W INTENCJI NASZEJ POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI, NASZYCH RODZIN I W NASZYCH OSOBISTYCH INTENCJACH

Film z YouTube


**********************************************************************   

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE -CARRICK-ON-SHANNON / LONGFORD

   21 PAŹDZIERNIK 2018

1. Dziś 29 niedziela zwykła w ciągu roku. Dziś w całym Kościele modlitwą i ofiarami wspieramy dzieło misyjne Kościoła i wszystkich misjonarzy posługujących w różnych zakątkach świata.

2. Zapraszam do pozostania po mszy świętej aby uczestniczyć we wspólnej modlitwie różańcowej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie za nasze rodziny i za naszą polską emigracyjną wspólnotę oraz w intencji misjonarzy.

3. Zbliża się miesiąc listopad, w którym szczególnie pamiętamy o modlitwie za naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy proszę o modlitwie za tych, którzy odchodzą z naszych wspólnot domowych i rodzinnych. Pamiętajmy także o ofierze mszy świętej zamówionej w ich intencji. Wierzymy w świętych obcowanie a więc w naszą pomoc zmarłym ofiarowaną naszymi modlitwami oraz pomoc zmarłych, którzy są już zbawieni i z nieba wypraszają nam potrzebne łaski.

3. Kolejna Polska msza święta będzie w niedzielę 04 Listopada:

- CARRICK-ON-SHANNON  - GODZ. 2.00 PM (14.00)

- LONGFORD - GODZ.  ok 6.15 PM (18.15) Msza Święta o zmienionej godzinie z powodu modlitwy wspólnoty Irlandzkiej w intencji zmarłych, którzy odeszli w minionym roku. Z tego tez powodu nie będzie spowiedzi przed mszą świętą w tym dniu.

 Wszystkie szczegóły są na stronie internetowej: www.duszpasterstwowathlone.org

____________________________________________________________________________________

4. W NIEDZIELĘ 18 LISTOPADA BEDZIEMY PRZEŻYWAĆ W NASZYM DUSZPASTERSTWIE NASZ PIERWSZY JUBILEUSZ- 10 LAT DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W NASZEJ DIECEZJI.

W związku z tym wydarzeniem uroczystą mszę świętą odprawi nasz Biskup Francis Dufy w St. Mel's Cathedral w Longford, o godz. 5.00 PM ( 17.00). Po mszy świętej odbędzie się wspólne integracyjne spotkanie w Family Centre w Longford. Już dziś serdecznie wszystkich zapraszam w tym dniu do bycia razem i wspólnej modlitwy. Proszę także o pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości. Wraz z innymi duszpasterskimi ośrodkami będziemy przygotowywać wspólny posiłek, kanapki, ciasto, sałatki itd. Proszę więc o kontakt ze mną najpóźniej do dnia 11 listopada w sprawie zaangażowania się w pomoc w organizacji tego wydarzenia i przygotowanie tego spotkania. Potrzebna jest pomoc osób, które upieką ciasto, inne z kolei zrobią jakąś sałatkę, kanapki itd. Bycie razem to wspólne dzieła i działania. Proszę więc o pomoc i wsparcie.

Zaplanujmy proszę nasze uczestnictwo w tym wydarzeniu i tym spotkaniu naszej polskiej społeczności wraz z Biskupem naszej Diecezji i innymi księżmi irlandzkimi gdzie są polskie msze święte. Proszę o zaangażowanie w ten nasz pierwszy szczególny jubileusz duszpasterstwa.  JUBILEUSZ 10 - LECIA DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W DIECEZJI

 18 LISTOPADA -  GODZ. 5.00 PM - LONGFORD ST. MEL'S CATHEDRAL CHURCH & FAMILY CENTRE.

______________________________________________________________________________________

5.  TYLKO LONGFORD

Dziś po mszy świętej odbędzie się zbiórka ofiar na pomoc w leczeniu terapią komórkami macierzystymi dla naszego parafianina Romka Bagińskiego z Drumshanbo. Bóg zapłać za włączenie się w tę pomoc i wsparcie tego dzieła i osoby z naszego duszpasterstwa.

______________________________________________________________________________________

8. Bóg zapłać drodzy rodacy za dzisiejszą obecność i dar wspólnej modlitwy oraz piękne świadectwo wiary.

Szczęść Boże Ks. Krzysztof Przanowski 

( Duszpasterz Polaków w Diecezji)

 

* MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA*

________________________________________________________________________

* MODLITWA RÓŻAŃCOWA W INTENCJI NASZEJ POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI, NASZYCH RODZIN I W NASZYCH OSOBISTYCH INTENCJACH

 

Film z YouTube

 

**************************************************************

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE -BALLYMAHON / ATHLONE

   14 PAŹDZIERNIK 2018

1. Dziś 28 niedziela zwykła w ciągu roku.

2. Niech miesiąc październik jednoczy nas na wspólnej modlitwie różańcowej. Zapraszam do pozostania po mszy świętej aby uczestniczyć we wspólnej modlitwie różańcowej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Zachęcam także do prywatnego odmawiania tej wyjątkowej modlitwy Kościoła jaką jest różaniec i rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Pamiętajmy proszę, że różaniec zbliża do Boga i wyprasza wiele łask od Boga. Umiejmy się zatrzymywać w naszej drodze życia, aby widzieć sprawy Boże, sprawy ducha i naszego wiecznego życia.

3. Kolejna Polska msza święta będzie:

- BALLYMAHON  - 11 LISTOPAD - GODZ. 1.00 PM (14.00)

- ATHLONE - Niedziela za dwa tygodnie - 28 PAŹDZIERNIK - GODZ. 4.00 PM (16.00)

- ATHLONE - 1 LISTOPADA - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

POLSKA MSZA ŚWIĘTA - GODZ. 6.00 PM (18.00)

Spowiedź odbywa się 30 minut przed mszą świętą.

Wszystkie szczegóły są na stronie internetowej: www.duszpasterstwowathlone.org

TYLKO ATHLONE_________________________________________________________________

4. Składam serdeczne słowa podziękowań dla osób, które przygotowały ciasto na spotkanie pożegnalne z księdzem Irlandzkim, które odbyło się 04 Października. Bóg zapłać za dar solidarności i wspólnej obecności oraz pomoc w przygotowaniu ciasta na to spotkanie. Jeszcze raz Bóg zapłać za dar zaangażowania i dar pięknego świadectwa o naszej polskiej społeczności.

5. W NIEDZIELĘ 18 LISTOPADA BEDZIEMY PRZEŻYWAĆ W NASZYM DUSZPASTERSTWIE NASZ PIERWSZY JUBILEUSZ- 10 LAT DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W NASZEJ DIECEZJI.

W związku z tym wydarzeniem uroczystą mszę świętą odprawi nasz Biskup Francis Dufy w St. Mel's Cathedral w Longford, o godz. 5.00 PM ( 17.00). Po mszy świętej odbędzie się wspólne integracyjne spotkanie w Family Centre w Longford. Już dziś informuję o tym wydarzeniu i serdecznie wszystkich zapraszam w tym dniu do bycia razem i wspólnej modlitwy. Proszę także o pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości. Wraz z innymi duszpasterskimi ośrodkami będziemy przygotowywać wspólny posiłek, kanapki, ciasto, sałatki itd. Proszę więc o kontakt ze mną najpóźniej do dnia 11 listopada w sprawie zaangażowania się w pomoc w organizacji tego wydarzenia i przygotowanie tego spotkania.

Zaplanujmy proszę nasze uczestnictwo w tym wydarzeniu i tym spotkaniu naszej polskiej społeczności wraz z Biskupem naszej Diecezji i innymi księżmi irlandzkimi gdzie są polskie msze święte. Proszę o zaangażowanie w ten nasz pierwszy szczególny jubileusz duszpasterstwa.  JUBILEUSZ 10 - LECIA DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W DIECEZJI

 18 LISTOPAD -  GODZ. 5.00 PM - LONGFORD ST. MEL'S CATHEDRAL CHURCH & FAMILY CENTRE.

 6. Od około 2 tygodni w Athlone przebywa dwóch bezdomnych polaków, którzy wcześniej mieszkali w Longford.  Można ich spotkać przy Golden Island Shopping Centre.  Pomoc takim osobom nie jest łatwa, ale trzeba naszej solidarności z nimi. Proszę idąc na zakupy zatrzymajmy się na chwilę i porozmawiajmy z nimi. Oni żebrzą ale tak chcą żyć obecnie. Proszę także o niedawanie im jakichkolwiek pieniędzy. Kupmy im coś do jedzenia czy herbatę bo jest już zimno, ale przede wszystkim rozmawiajmy z nimi. Nie są agresywni czy wulgarni. To zagubieni młodzi ludzie i ich styl życia to ich osobisty wybór.

W konkretnej rozmowie ze mną poprosili mnie o pomoc w wynajęciu pokoju, aby mogli zacząć coś nowego. Obiecali płacić za pokój itd. Wobec powyższego proszę o kontakt osobisty ze mną, gdyby ktoś wiedział, że jest możliwość zakwaterowania ich gdzieś tymczasowo. Potrzeba naszej pomocy, ale potrzeba także naszej mądrości w pomocy takim ludziom. Dla jednego z nich jest także potrzebna praca, wiec gdyby ktoś wiedział, że może być przyjęty do jakiejś pracy proszę także o taką informację osobiście do mnie. Pismo Święte uczy nas pomocy mądrej i rozważnej. Jeszcze raz proszę nie dawajmy im pieniędzy, dajmy rozmowę, dajmy kubek ciepłej herbaty czy zupy i pomódlmy się za nich.

7. Rodzicom ochrzczonego dziecka gratuluję cieszenia się nowym życiem w ich wspólnocie domu rodzinnego i dziękuję za piękne świadectwo wiary, jakie dają swoim życiem. Bądźcie proszę dalej osobami złączonymi z Bogiem, bo życie przy Bogu to życie spełnione i życie bogate w momenty spotkań i budowania ciągle nowych pięknych relacji.

Składam także życzenia Kasi i Błażejowi w ich rocznicę zawarcia Sakramentu małżeństwa. Byli pierwszymi, którym spisywałem dokumenty do ślubu. Dziś mają swój czas rocznicy i cieszenia się życiem dwojga swoich dzieci. Bóg zapłać Wam za świadectwo wiary i wspólnotę Waszego dobrego domu. Idźcie proszę dalej i niech Boże błogosławieństwo Was prowadzi i umacnia.

8. Bóg zapłać drodzy rodacy za dzisiejszą obecność i dar wspólnej modlitwy oraz piękne świadectwo wiary.

Szczęść Boże Ks. Krzysztof Przanowski 

( Duszpasterz Polaków w Diecezji)

* MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA*

* MODLITWA RÓŻAŃCOWA W INTENCJI NASZEJ POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI, NASZYCH RODZIN I W NASZYCH OSOBISTYCH INTENCJACH

Film z YouTube

 
 

********************************************************************

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE -CARRICK-ON-SHANNON  / LONGFORD  - 07 PAŹDZIERNIK 2018

1. Dziś 27 niedziela zwykła w ciągu roku.

2. Niech miesiąc październik jednoczy nas na wspólnej modlitwie różańcowej. Zapraszam do pozostania po mszy świętej aby uczestniczyć we wspólnej modlitwie różańcowej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Zachęcam także do naszego prywatnego odmawiania tej wyjątkowej modlitwy Kościoła jaką jest różaniec i rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Różaniec zbliża do Boga i wyprasza wiele łask, tym którzy tę modlitwę odmawiają.

3. Kolejna Polska msza święta będzie za dwa tygodnie - 21 PAŹDZIERNIKA:

- CARRICK-ON-SHANNON - 2.00 PM (14.00)

- LONGFORD - 5.00 PM (17.00)

Spowiedź odbywa się 30 minut przed mszą świętą.

Wszystkie szczegóły są na stronie internetowej: www.duszpasterstwowathlone.org

4. W NIEDZIELĘ 18 LISTOPADA BEDZIEMY PRZEŻYWAĆ W NASZYM DUSZPASTERSTWIE NASZ PIERWSZY JUBILEUSZ- 10 LAT DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W NASZEJ DIECEZJI.

W związku z tym wydarzeniem uroczystą mszę świętą odprawi nasz Biskup Francis Dufy w St. Mel's Cathedral w Longford, o godz. 5.00 PM ( 17.00). Po mszy świętej odbędzie się wspólne integracyjne spotkanie w Family Centre w Longford. Już dziś informuję o tym wydarzeniu i serdecznie wszystkich zapraszam w tym dniu do bycia razem i wspólnej modlitwy.

JUBILEUSZ 10 - LECIA NASZEGO DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W DIECEZJI -

18 LISTOPAD -  GODZ. 5.00 PM - LONGFORD ST. MEL'S CATHEDRAL CHURCH & FAMILY CENTRE.

TYLKO LONGFORD_________________________________________________________________

5. W związku z pewnymi przygotowaniami do tego wydarzenia zapraszam radę duszpasterską oraz chór z Longford na krótkie spotkanie po mszy świętej. Spotkanie będzie w zakrystii zaraz po skończonej modlitwie różańcowej.

____________________________________________________________________________________

6. Bóg zapłać drodzy rodacy za dzisiejszą obecność i dar wspólnej modlitwy oraz piękne świadectwo wiary.

Szczęść Boże Ks. Krzysztof Przanowski 

( Duszpasterz Polaków w Diecezji)

* MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA*


Film z YouTube