Posługę duszpasterską dla Polaków w Diecezji Ardagh and Clonmacnoise pełni ks. Krzysztof Przanowski.

Dane adresowe:

Fr. Krzysztof Przanowski

St. Mary's Presbytery,

Athlone, Co. Westmeath, Ireland

tel. +353862586603

email: kprzanowski@gmail.com

www.duszpasterstwowathlone.org

Zapraszam serdecznie do korzystania z numeru tel. lub wysłania wiadomości przez email.

Służę pomocą i wsparciem na miarę możliwości.Drodzy rodacy. Jako duszpasterz i Wasz rodak kieruję serdeczne słowa pozdrowień dla Was i Waszych rodzin. Zapraszam serdecznie do budowania naszej polskiej społeczności poprzez spotkania z Bogiem, modlitwę i czas, który dobrze zostanie przez nas wykorzystany. Pamiętajmy, że jako wierzący mamy obowiązek wzrastać w wierze.  Mamy żyć nauką Bożych przykazań w codzienności i szukać nowych dróg prowadzących nas do świętości. Pamiętajmy proszę, że od nas Bóg wciąż oczekuje przyjęcia zaproszenia na spotkanie. Tu i teraz piszemy naszą księgę życia. Warto wysilać nasze serca. Warto podejmować starania o stawanie się przyjacielem Boga. Nie dajmy sobie zabrać szczęścia i radości jaką daje wspólnota świadków Jezusowej nauki. Nie pozwólmy, aby duch świata i tylko świata nami rządził. Należymy do Boga i Jego planu życia na wieki. Mamy życiem otwartym, pięknym i dobrym stawać się dziedzicami nieba. Wszyscy jesteśmy Kościołem. Wszyscy mamy zadanie budowania Kościoła i stawania się świadkami Boga wszędzie, gdzie jesteśmy. Bóg pokłada w nas swoją nadzieję. Dalej nas prowadzi i chce przez nas mówić o swoim Królestwie. Niech nasza chrześcijańska droga obfituje w moc piękna i dobrej obecności. Niech nasze serca umacniają się modlitwą i wypraszają łaski dla siebie i innych. Niech nasze domy i miejsca spotkań jednoczy wzajemna miłość i pokój. Niech dary Bożych łask w sakramentach św. zostają przez nas przyjęte. Niech Boże Słowo dociera do naszych serc i uczy je życia w perspektywie nieba. Zapewniam Was wszystkich o mojej modlitwie i pamięci przed Bogiem.

Szczęść Boże.

Fr. Krzysztof Przanowski - Duszpasterz Polaków w Diecezji.