Posługę duszpasterską dla Polaków w Diecezji Ardagh and Clonmacnoise do dnia 30 czerwca 2019 roku pełnił  ks. Krzysztof Przanowski.
 
W sprawach duszpasterskich należy się konttaktować obecnie z Koordynatorem Duszpasterstwa Polskiego w Dublinie 
www.duszpasterstwo polskie w dublinie 

Duszpasterstwo Księży Chrystusowców

St. Audoen Church, 14 High Street Dublin 8,
mob: 087 239 32 35 
biuro@kosciol-dublin.pl